Hvor dukker spørsmålene opp? Praktisk håndtering

24:17

Konkurranserett i offentlige anskaffelser, 8. mars 2018

View More
View Less

Share this video

Embed