Konkurranserettslige rammer - når kan en samarbeide om tilbud?

25:49

Konkurranserett i offentlige anskaffelser, 8. mars 2018

View More
View Less

Share this video

Embed