Kristin Færøvik – CEO, Lundin

20:56

Kluge Offshore Summit 2018. Kristin Færøvik – CEO, Lundin Hvordan ønsker Lundin å drifte nye felt på en effektiv måte? Hva er mulighetene og utfordringene med å ta i bruk ny teknologi fra E&P selskapet sin side?

View More
View Less

Share this video

Embed