Teknologi og digitalisering i det offentlige og store selskaper – tenk som en gründer/start-up

41:38

Jeanette D. Kvisvik, teknologigründer

View More
View Less

Share this video

Embed