Erfaringer med større digitaliseringsprosjekter

28:23

Stian Oddbjørnsen, assosiert partner i Kluge Advokatfirma.

View More
View Less

Share this video

Embed