Lars Christian Bacher, CFO Equinor – Risikostyring i toppledelsen

19:43

Risikostyring i praksis fra lederperspektivet. Hvordan tenker man i større virksomheter om finansiell risikostyring? Hva skjer når teori møter praksis på dette feltet? Hvordan jobber en ledergruppe systematisk med finansiell risiko?

View More
View Less

Share this video

Embed