Kjetil Stensvik, partner, Kluge – Hvordan bidrar jussen i en helhetlig risikostyring?

18:50

Kontraktene i en virksomhet er risikostyring satt i system. Vi ser på risikostyring mot kunder, i leverandørkjeden, i prosjekter, mot compliance og mot IPR. Hvor kan virksomhetene bli bedre i forhold til kontraktene?

View More
View Less

Share this video

Embed