Henning Veland, EFAB – Risikostyring og strategisk målstyring innenfor olje og gass

17:20

Henning Veland har en doktorgrad i risikostyring og erfaring med å jobbe for mange av operatør-selskapene på norsk sokkel. I sitt foredrag vil han utfordre måten selskapene tenker omkring helhetlig risikostyring. Gjennom praktiske eksempler vil han v

View More
View Less

Share this video

Embed