Introduksjon - Torstein Arendt, Partner

4:07

Læren om vesentlige endringer er naturligvis sentral, men gode endringsklausuler i kontraktene hindrer at du må gjøre de vanskelige vurderingene i ettertid.

View More
View Less

Share this video

Embed