Webinar | Gjennomgang av nye lovregler om varsling fra 1.januar, og praktiske råd ved håndtering av varslingssaker | Januar 2020

1:44:00

1. januar trådte det i kraft endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Dette innebærer bl.a. at flere personer gis rett til å varsle, arbeidsgivers aktivitetsplikt lovfestes, og det innføres legaldefinisjoner av sentrale begreper.

View More
View Less

Share this video

Embed