Rettslige utgangspunkter for samarbeid - anskaffelsesrett

15:07

Konkurranserett i offentlige anskaffelser, 8. mars 2018

View More
View Less

Share this video

Embed