Det grønne skiftet i finansnæringen: EUs taksonomi for bærekraftige investeringer - Johan Svedberg, assosiert partner i Kluge

20:59

Med EUs taksonomi introduseres det nå et klassifiseringssystem med kriterier for å bestemme hvorvidt en aktivitet kan anses som bærekraftig. Johan gir oss et innblikk i dette regelverket.

View More
View Less

Share this video

Embed