Energimarkedene og omstilling - Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea

21:16

Thina er en profilert analytiker innen grønn energi, og jobber i avdelingen Sustainable Finance i Nordea. Hun deltar også i Klima- og Miljøministerens Klimaråd. Saltvedt startet som makroanalytiker i Nordea Markets i slutten av 2006.

View More
View Less

Share this video

Embed